MVO

Concorp is een derde generatie familiebedrijf, en heeft de intentie dit over te dragen aan de vierde en volgende generatie(s). Dat geeft MVO een andere dimensie. Concorp beseft dat de productgroep waar zij in zit, suikerwerk, te maken heeft met maatschappelijke issues op het gebied van gezondheid. Hiermee wenst Concorp verantwoord om te gaan. De komende jaren gaat Concorp dus niet alleen werken aan haar groei, maar ook aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen.  Zo dragen we met z’n allen een steentje bij aan een betere wereld, nu en in de toekomst!

  Onze MVO pijlers:


Continuïteit

Hoofddoel van Concorp is continuïteit, zodat het bedrijf in de toekomst overgedragen kan worden aan de volgende familiegeneraties. We blijven daarom op een verantwoorde manier investeren om marktaandelen te behouden en te vergroten. Uiteraard spelen ook onze innovaties hierbij een grote rol!


Concorpers

Concorp streeft naar een diverse samenstelling van haar personeelsbestand op het gebied van leeftijd, geslacht en nationaliteiten. Concorp is er van overtuigd dat dit een positieve bijdrage levert aan de werksfeer en de prestaties, zowel op individueel als op bedrijfsniveau. Daarnaast streeft Concorp uiteraard naar een zo laag mogelijk ziekteverzuim en probeert ze zo prettig mogelijke werkomstandigheden te creëren voor iedere medewerker.


Product & proces

Concorp vindt het belangrijk om voor al haar producten de best mogelijke ingrediënten te gebruiken. Daarom worden regelmatig de ingrediënten geëvalueerd om de beste alternatieven te kiezen. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van gelatinevrij snoepgoed. Andere speerpunten zijn het terugdringen van afval en het verkleinen van onze voetafdruk.


Omgeving

Concorp neemt niet alleen haar verantwoordelijkheid binnen de keten, maar ook de verantwoordelijkheid richting de omgeving. Zo wil Concorp bijdragen aan een verantwoord voedingspatroon door onder andere eerlijk te communiceren over alle ingrediënten, de reclamecode voor voedingsmiddelen te volgen (dus bijvoorbeeld geen communicatie te richten op kinderen < 13 jaar) en het aanbieden van een breed scala aan producten waaronder portion control en suikervrije varianten. Daarnaast streeft Concorp er naar om de
verpakkingen zo duurzaam mogelijk te maken; een
thema waar continu onderzoek naar gedaan wordt.

Concorp BV  |  info@concorp.nl  | Gebruiksvoorwaarden | Privacy Statement | Algemene voorwaardenIntranet | © Concorp 2022 - Confectionery Corporation